Kilkukrotny wzrost liczby komórek macierzystych dzięki komorze hiperbarycznej.

Badania kliniczne jednoznacznie dowiodły, że podawanie tlenu pod zwiększonym ciśnieniem stymuluje szpik kostny do wytwarzania komórek macierzystych oraz pobudza je do działań naprawczych w organizmie.  Zabiegi wykonywane w komorze hiperbarycznej prowadzą do nawet 8-krotnego wzrostu liczby komórek macierzystych!

Komórki macierzyste to komórki posiadające jednocześnie dwie zdolności:

  • zdolność potencjalnie nieograniczonej liczby podziałów (samoodnawiania swojej puli, czyli proliferacji)
  • różnicowania się w komórki innych typów

Ze względu na zdolność do różnicowania komórki macierzyste dzieli się na:

  • totipotencjalne – mogą różnicować się w komórki każdego typu, w tym tworzące łożysko
  • pluripotencjalne – mogą różnicować się w każdy typ komórek dorosłego organizmu z wyjątkiem komórek łożyska
  • multipotencjalne – mogą dać początek kilku różnym typom komórek, z reguły o podobnych właściwościach
  • unipotencjalne – mogą dać początek komórkom tylko jednego typu.

Dorosłe komórki macierzyste (somatyczne komórki macierzyste) – znajdują się w tkankach dojrzałych organizmów (młodych oraz dorosłych) i są multipotencjalne (między innymi komórki krwiotwórcze) lub unipotencjalne (na przykład mięśniowe komórki satelitowe).

Zgodnie z badaniami ekspozycja na tlen hiperbaryczny pobudza szpik kostny do produkcji komórek macierzystych poprzez stymulację syntezy tlenku azotu. Populacja komórek CD34(+) podwaja się już po jednym zabiegu tlenowej terapii hiperbarycznej trwającym 120 minut. Po 20 zabiegach ilość komórek macierzystych wzrasta ośmiokrotnie.

Komórki macierzyste mają unikalną zdolność do różnicowania się w komórki budujące różne tkanki i narządy w organizmie człowieka. Komórki tego typu dają początek na przykład komórkom mięśniowym, nerwowym lub komórkom układu krwionośnego (płytki krwi, czerwone lub białe krwinki).  Komórki macierzyste są obecne również w skórze, wątrobie, tkance mięśniowej oraz tkance tłuszczowej. Proces różnicowania komórek macierzystych ma miejsce przez całe życie człowieka.

Nie ma prostszej i tańszej metody na pobudzenie produkcji komórek macierzystych od zastosowania Tlenowej Terapii Hiperbarycznej HBOT.