Tlenoterapia Hiperbaryczna HbOT (Hyperbaric Oxygen Therapy) jest to metoda terapeutyczna polegająca na wykorzystaniu 100% tlenu lub mieszaniny gazów o zawartości bliskiej 100% tlenu, poprzez jego podanie w zwiększonym stężeniu w powietrzu wdychanym. Tlenowa terapia hiperbaryczna jest jedyną efektywną metod dostarczania tlenu do wszystkich komórek ciała.

podanie 100% tlenu
podanie 100% tlenu
zwiększone ciśnienie
zwiększone ciśnienie
dostarczenie tlenu do wszystkich komórek
dostarczenie tlenu do wszystkich komórek

Wykorzystanie ciśnienia wyższego niż atmosferyczne pozbawia tlen fizjologicznych barier przenikania przez tkanki.

Oznacza to, że tlen może przenikać tam, gdzie w normalnej sytuacji nie ma szans się przedostać – czyli do obszarów źle ukrwionych, np. ran czy ognisk udarowych. Tlen wspomaga leczenie zakażeń i stanów zapalnych oraz zwiększa aktywność komórek macierzystych, które przemieszczają się do uszkodzonych tkanek, powodując ich regenerację.

Tlen poprzez uczestnictwo w wielu reakcjach chemicznych w organizmie człowieka jest podstawą procesów fizjologicznych niezbędnych dla zachowania homeostazy, a więc równowagi organizmu. Szczególne znaczenie ma dla oddychania tkankowego, dzięki któremu komórki uzyskują niezbędną energię oraz dla reakcji utleniania różnych związków chemicznych. Tlen stanowi integralny element systemu uczestniczącego np. w metabolizowaniu leków, karcynogenów i innych substancji szkodliwych dla organizmu.

Przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym w normalnych warunkach, tlen dostaje się do pęcherzyków płucnych, a stamtąd przechodzi do osocza krwi, gdzie łączy się z hemoglobiną w 97,5%, a niewielka jego ilość ok. 1% rozpuszcza się w osoczu. Pozostała ilość wdychanego tlenu pozostaje niewykorzystana.

W warunkach tlenoterapii hiperbarycznej HbOT dochodzi do znaczącego zwiększenia prężności tlenu, co w efekcie powoduje praktycznie całkowite wysycenie hemoglobiny tlenem, a dalsze zwiększenie transportu tlenu osiągamy poprzez zwiększenie jego rozpuszczalności w osoczu, płynie mózgowo-rdzeniowymukładzie limfatycznym.

Oddychanie czystym 100% tlenem lub mieszanką gazów, w której zawartość tlenu jest bliska 100%, już przy ciśnieniu atmosferycznym równym 1 ATA (atmosfera absolutna) powoduje trzykrotny wzrost rozpuszczalności tlenu w osoczu w porównaniu z oddychaniem powietrzem atmosferycznym (składającym się z mieszanki tylko 21% tlenu, 78% azotu oraz 1% innych gazów). W komorze hiperbarycznej podnosimy ciśnienie powyżej 1,5 ATA. Tlen zaczyna być transportowany do naszych tkanek w ilościach niedostępnych dla organizmu w standardowych warunkach. Skuteczność zabiegów rośnie zdecydowanie przy stosowaniu ciśnienia 1,6 ATA, 1,8 ATA lub 2,0 ATA.

Tlenoterapia hiperbaryczna HBOT w następujący sposób działa na organizm:

przyspiesza leczenie trudno gojących się ran

przyspiesza przemiany metaboliczne

spowalnia procesy starzenia

poprawia zdolność zapamiętywania i koncentracji

wspiera organizm w walce z zakażeniami

dostarcza zwiększoną ilość tlenu do chorych tkanek oraz narządów

działa stymulująco na układ immunologiczny

zdecydowanie zwiększa wydolność organizmu u sportowców,

przyspiesza eliminację tlenku węgla

  • skraca czas rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych, stomatologicznych i z zakresu medycyny estetycznej (np. zabiegi laserowe czy mikrodermabrazja),
  • działa stymulująco na fibroblasty, które odpowiedzialne są za syntezę m.in. kolagenu i elastyny, czyli włókien zapewniających elastyczność skórze,
  • poprawia krążenie krwi, wspomaga pracę serca, przyspiesza rozwój nowych naczyń krwionośnych,
  • wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego i mózgu, w tym wspomaga leczenie autyzmu i ADHD,
  • zmniejsza obrzęki tkanek i utratę płynów, poprawia sprawność seksualną oraz sprzyja jej utrzymaniu,
  • zwiększa liczbę komórek macierzystych krążących w organizmie – komórki macierzyste znajdujące się w szpiku mają zdolność przemieszczania się do uszkodzonych komórek, powodując ich wyleczenie,
  • wpływa na ograniczenie wzrostu i proliferację komórek nowotworowych