Komora Hiperbaryczna wpływa na obniżenie poziomu CRP.

04.03.2020

Wysoki poziom CRP pojawia się w krwi jako konsekwencja stanu zapalnego. CRP wytwarzane jest pod wpływem cytokin zapalnych w wątrobie, komórkach tłuszczowych oraz ścianach naczyń tętniczych. Białka CRP są także markerami stanu zapalnego ­– wskaźnikiem bezobjawowego stanu zapalnego. Poziom CRP rośnie, kiedy w organizmie toczy się...

Czytaj więcej

Rehabilitacja po udarach mózgu, wspomaganie leczenia i zapobieganie udarom dzięki Tlenowej Terapii Hiperbarycznej w komorze hiperbarycznej.

28.06.2019

               W Polsce lawinowo rośnie liczba osób, których dotyka udar mózgu. Zmniejszyła się też istotnie granica wieku, przy którym ryzyko udaru wzrasta i nie są to przykłady jednostkowe, a wręcz już trwała tendencja do występowania stanów udarowych u osób czterdziestoletnich i młodszych. Konsekwencje wystąpienia...

Czytaj więcej

Bezpieczne zabiegi Tlenowej Terapii Hiperbarycznej.

20.06.2019

Medycyna hiperbaryczna w aktualnym kształcie ma swoje źródła w medycynie morskiej i leczeniu choroby dekompresyjnej u nurków głębinowych. W Polsce rozwój tego działu zawdzięczamy Instytutowi Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy którym działa Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, którego Oxygenium ma...

Czytaj więcej

Nowości w Oxygenium!

06.06.2019

             Kolejny krok w rozwoju naszego centrum hiperbarycznego! Z radością oddajemy dla naszych Pacjentów drugą komorę hiperbaryczną, co zdecydowanie ułatwi dostęp do zabiegów tlenowej terapii hiperbarycznej realizowanych w Oxygenium. Po pierwsze skracamy więc czas oczekiwania na terapię, a przy okazji dla osób dorosłych...

Czytaj więcej

Borelioza, koinfekcje i Tlenowa Terapia Hiperbaryczna HBOT

16.05.2018

Borelioza staje się w Polsce chorobą w przypadku której w ostatnim czasie możemy mówić wręcz o epidemii. W roku 2004 odnotowano 3817 przypadków, podczas gdy rok 2016 przyniósł już 21200 zdiagnozowanych zachorowań. Wyniki lat następnych będą jeszcze gorsze, co ma związek z potężnym wzrostem ilości kleszczy w naszym otoczeniu. O...

Czytaj więcej