Najczęstszym efektem ubocznym terapii hiperbarycznej jest uczucie zbieżne z odczuwanym np. podczas startu samolotu, wywoływane wzrostem ciśnienia wewnątrz komory. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tego objawu, należy stosować się do zaleceń oczyszczania uszu podczas kompresji.

Niestety, także w przypadku tlenoterapii hiperbarycznej HBOT istnieją sytuacje, w których skorzystanie z komory hiperbarycznej nie będzie możliwe.

Do grupy przeciwwskazań zalicza się:

Przeciwwskazania bezwzględne:

 • nieleczona odma opłucnowa

Przeciwwskazania względne:

 • infekcje górnych dróg oddechowych,
 • przebyte operacje zatok lub ucha,
 • rozedma z retencją CO2,
 • astma oskrzelowa, POChP,
 • zabiegi na klatce piersiowej, niewydolność serca
 • aparat słuchowy w wywiadzie,
 • rozrusznik serca, krwotok,
 • wysoka ciepłota ciała (przewlekłe stany gorączkowe),
 • ciąża,
 • klaustrofobia,
 • zapalenie nerwu wzrokowego,
 • niski próg drgawkowy, padaczka
 • terapia Bleomycyną, Cis-platyną, Adriamycyną,
 • rozsiana choroba nowotworowa

Wskazania kontrowersyjne lub niewskazane:

 • martwica główki kości udowej,
 • udary mózgu,
 • zapalenie śródpiersia po sternotomii,
 • anemia sierpowatokrwinkowa,
 • urazy mózgu i rdzenia kręgowego,
 • zawał serca,
 • zapalenie ucha środkowego