Rehabilitacja po udarach mózgu, wspomaganie leczenia i zapobieganie udarom dzięki Tlenowej Terapii Hiperbarycznej w komorze hiperbarycznej.

               W Polsce lawinowo rośnie liczba osób, których dotyka udar mózgu. Zmniejszyła się też istotnie granica wieku, przy którym ryzyko udaru wzrasta i nie są to przykłady jednostkowe, a wręcz już trwała tendencja do występowania stanów udarowych u osób czterdziestoletnich i młodszych. Konsekwencje wystąpienia udaru mózgu są dla Pacjenta ogromne i często praktycznie wykluczają z normalnego funkcjonowania na wiele lat. Dlatego ważna jest zarówno profilaktyka, ale i skuteczna rehabilitacja po wystąpieniu udaru.

 

               Już na początku lat 90 XX wieku w badaniach klinicznych publikowanych w wydawnictwach medycznych Aerospace Medical Association wykazano, że Pacjenci, którzy w ciągu 12 godzin od wystąpienia udaru mózgu trafili do komory hiperbarycznej osiągali wielokrotnie lepsze wyniki leczenia stanów udarowych, a ich powrót do normalnego życia następował z bardzo dobrymi efektami. Od tego czasu medycyna hiperbaryczna poczyniła znaczące postępy.

 

               Dziś jesteśmy pewni, że Pacjent po udarze mózgu powinien jak najszybciej trafiać do komory hiperbarycznej, a rehabilitacja i wspomaganie leczenia poprzez tlenową terapię hiperbaryczną przynosi tym lepsze efekty, im szybciej się zaczyna. Po raz pierwszy hiperbaria tlenowa została zastosowana w leczeniu udaru mózgu w roku 1965. Od tego czasu hiperbarycznej terapii tlenowej używa się w przypadkach udaru mózgu, a badania kliniczne i efekty leczenia pokazują, że HBOT przyczynia się do szybszej o 40% do 100% poprawy stanu klinicznego w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Najistotniejsze czynniki sprzyjające powodzeniu w leczeniu udaru mózgowego tą metodą są:

* wczesne rozpoczęcie leczenia

* zastosowanie ciśnienia od 1,6 ATA do 2 ATA przy co najmniej godzinnej ekspozycji na tlen przy powyższym ciśnieniu, co sprzyja wysyceniu tlenem również krwi żylnej w stopniu umożliwiającym saturację wszystkich tkanek

* stosowanie ekspozycji w serii nie krótszej niż 10 zabiegów.

 

               Jak wynika z badań u chorych poddanych działaniu hiperbarii tlenowej obserwowano wyjątkowo duży stopień redukcji stanów spastycznych, wynikający z poprawy funkcji neuronów znajdujących się w uszkodzonych obszarach. Podwyższone stężenie Spo2 notujemy także w mięśniach. Znaczącej poprawie ulegają funkcje poznawcze i pamięć. Należy też wskazać ogólne mechanizmy działania hiperbarii tlenowej w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego:

* zniesienie hipoksji,

* poprawę warunków przepływu w mikrokrążeniu,

* poprawę metabolizmu w tkance nerwowej,  

* redukcję obrzęku mózgu dzięki wazokonstrykcji,

* zwiększenie przepuszczalności bariery krew-mózg,

* ochronę już uszkodzonych obszarów w tkance nerwowej,

* ochronę przed późnymi następstwami urazu mózgu.

 

               Podstawą zastosowania tlenowej terapii hiperbarycznej w schorzeniach neurologicznych są odkrycia dokonane w ramach SPECT (badania w ramach medycyny nuklearnej). Wyniki tych badań dowodzą, że wokół zniszczonej komórki nerwowej istnieje tzw. „cień” – strefa wokół zawału zawierająca pomiędzy komórkami martwymi także komórki nieczynne (sleeping cells). Znaczna ilość tych komórek jest nadal zdolna do życia, nawet w kilka lat po udarze. Dostarczenie do tych komórek tlenu przy użyciu komory hiperbarycznej powoduje ich reaktywację. Przyczynia się też do zmniejszenia obrzęku i zwiększenia elastyczności erytrocytów.

 

               Zabiegi w komorze hiperbarycznej, to jednak nie tylko wspomaganie procesów leczenia i rehabilitacja, ale także doskonała terapia zapobiegawcza. Zachęcamy więc do skorzystania z tej skutecznej, bezpiecznej i nieinwazyjnej metody również w celu profilaktyki i ochrony naszego zdrowia.

 

              

Żródła: „Zarys medycyny hiperbarycznej” pod red. Prof. Aleksandra Sieronia i Prof. Grzegorza Cieślara.

Bezpieczne zabiegi Tlenowej Terapii Hiperbarycznej.

Medycyna hiperbaryczna w aktualnym kształcie ma swoje źródła w medycynie morskiej i leczeniu choroby dekompresyjnej u nurków głębinowych. W Polsce rozwój tego działu zawdzięczamy Instytutowi Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy którym działa Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, którego Oxygenium ma zaszczyt być członkiem.

            Zabieg przeprowadzany w komorze hiperbarycznej odpowiada wprost zanurzeniu pod wodę na głębokość przekraczającą kilka metrów, z tą różnicą, że w komorze oddychamy niemalże czystym tlenem. Naturalnym jest, że przy kompresji, a więc na początku zabiegu, w wyniku różnicy ciśnień dochodzi do przytkania uszu. Jest to stan absolutnie prawidłowy, aczkolwiek u osób które z nurkowaniem nie miały do czynienia może wywoływać uczucie dyskomfortu. U części osób korzystających z komory hiperbarycznej dodatkowo może pojawiać się kłucie w uchu lub jego okolicach. Można te wrażenia porównać do występujących podczas startu lub lądowania samolotu. Osoba przebywająca w komorze jest przez nas w sposób ciągły monitorowana. Posiadacie Państwo z nami kontakt wzrokowy, a dzięki systemowi audio możemy swobodnie się komunikować i reagować na wszystkie Państwa potrzeby.

            W Oxygenium komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów jest priorytetem. Dlatego nasze komory hiperbaryczne zostały wyposażone w systemy bezpiecznej kompresji i dekompresji. Dodatkowo dzięki znajomości technik nurkowania jesteśmy w stanie każdego przeprowadzić przez zabieg w sposób absolutnie bezpieczny. Kontrolujemy proces podnoszenia i obniżania ciśnienia w komorze hiperbarycznej, dostosowując jego tempo i czas dla każdego w sposób indywidualny. Stosujemy procedury wyrównywania ciśnień. Nigdy nie działamy schematycznie, dlatego prowadzimy zabiegi Indywidualnej Tlenowej Terapii Hiperbarycznej HBOT, pozwalające na dostosowanie każdego parametru ściśle do potrzeb każdego korzystającego z zabiegu. Nie opieramy się na automatycznych programach sterowania komorą hiperbaryczną, lecz dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu zanurzamy się w tlenie razem z Państwem :-)

            Nasze profesjonalne komory hiperbaryczne pracują na ciśnieniach, które zawsze przekraczają wymagany pułap 1,5 ATA (150 kPA), gwarantujący osiągnięcie wszystkich korzyści płynących z Tlenowej Terapii Hiperbarycznej i nie przynoszą żadnych skutków ubocznych ani podczas zabiegu, ani po jego zakończeniu. Podlegamy regularnej kontroli serwisowej zarówno w zakresie sprawności urządzeń, jak i jakości dostarczanego tlenu.

 

            Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Oxygenium!

Nowości w Oxygenium!

             Kolejny krok w rozwoju naszego centrum hiperbarycznego! Z radością oddajemy dla naszych Pacjentów drugą komorę hiperbaryczną, co zdecydowanie ułatwi dostęp do zabiegów tlenowej terapii hiperbarycznej realizowanych w Oxygenium. Po pierwsze skracamy więc czas oczekiwania na terapię, a przy okazji dla osób dorosłych chcących wspólnie korzystać z zabiegów umożliwiamy ich rozpoczynanie w jednakowym terminie. Oczywiście obie nasze komory hiperbaryczne umożliwiają przeprowadzanie sesji dla dziecka w asyście osoby dorosłej. W zasadzie więc w jednym czasie jesteśmy w stanie przeprowadzić zabieg nawet dla czteroosobowej rodziny :-)

 

 

           

             Co także niezmiernie istotne – jako jedyni w Poznaniu oferujemy komercyjne zabiegi w komfortowych, najnowocześniejszych dostępnych komorach do terapii indywidualnej, w których ciśnienie przekracza 1,5 ATA !!! Nasze urządzenia są monitorowane i w sposób ciągły serwisowane, tak by przy każdym zabiegu mieć pewność, że świadczymy Państwu usługi na najwyższym dostępnym poziomie. Personel obsługujący komory legitymuje się certyfikatami uprawniającymi do ich użytkowania. Dzięki temu nasze terapie są nie tylko skuteczne, ale i całkowicie bezpieczne, co jest dla nas absolutnym priorytetem.

            Oczywiście dbając o Państwa komfort obie komory hiperbaryczne wyposażyliśmy w system audio-video z 22 calowymi monitorami.

            Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Oxygenium!